GÖKSEL Hukuk Bürosu İLE Hukuki Danışmanlık , Aile ve Boşanma Hukuku , Bilişim Hukuku , Ceza Hukuku , E-Ticaret Hukuku , İnternet Hukuku , Gayrimenkul Hukuku

ve her gün daha iyisi olmak için çalışıyoruz!

GÖKSEL Hukuk Bürosu Hakkında

Uzmanlık Alanı

GÖKSEL Hukuk Bürosu avukatlarının sunduğu hukuki danışmanlık hizmetleri :

Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,
Sözleşme hazırlanması veya mevut sözleşmelerin tetkik edilmesi,
Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri,
Randevu üzerinde hukuk bürosunda yüz yüze danışmanlık hizmetleri.
Boşanma ve Aile Hukuku alanında uzman olduğumuz başlıca konu ve davalar:

Anlaşmalı boşanma davaları,
Çekişmeli boşanma davaları,
Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,
Anlaşmalı boşanma protokolü,
Nafaka ve tazminat talepleri,
Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları,
Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
İddet süresinin kaldırılması,
Velayetin değiştirilmesi,
Babalık davası,
Mal rejimi davaları.
Bilişim Suçları Konusunda Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu,
Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları,
Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları,
Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
Müstehcenlik suçu,
İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları,
Bilişim sistemlerinin veya internet araç olarak kullanıldığı diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları.

İnternette Fikri Mülkiyet Hukuku Konuları

Internet ortamında fikri hak ihlalleri,
Marka taklidi (iltibas),
Alan adı uyuşmazlıkları,
GÖKSEL Hukuk Bürosu’nun ceza avukatı olarak ceza hukuku alanında sunduğu avukatlık hizmetleri:

Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma,
Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,
Elektronik Ticaret Hukuku alanındaki avukatlık hizmetlerimiz:

Web sitelerinin içerik ve tasarımının mevzuata uygun hale getirilmesi,
E-ticaret projelerinin ve internet sitelerinin hukuki alt yapılarının kontrolü,
Web sitelerinin üyelik, satış, e-ticaret ve mesafeli satış sözleşmelerinin hazırlanması,
Web sitelerinin bilgilendirme, gizlilik politikası ve diğer hukuki metinlerinin hazırlanması,
Web sitelerine yönelik telefon ve e-posta yoluyla sürekli danışmanlık hizmetleri,
İzinli pazarlama ve iletili pazarlama çalışmaları konusunda danışmanlık hizmetleri.
Erişim Engelleme, İçerik Çıkartma ve Cevap Hakları

Hukuka aykırı içerik taşıyan web sitelerine erişim engelleme kararı alınması,
Web sitelerinin içeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması,
İnternet sitelerinden haber kaldırma ve karalayıcı haberlerin yayından kaldırılması işlemleri,
Hakaret, yanlış veya çarpıtılmış haberlerin veya benzeri karalayıcı veya hukuka aykırı içeriklerin yayından çıkartılması,
Hukuka aykırı içerik nedeniyle cevap ve düzeltme metni hazırlanması ve ilgili internet sitesinde yayınlatılması,
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve izinsiz olarak yayınlanan kişisel verilere (fotoğraf, video vb) erişimin engellenmesi,
Gayrimenkul avukatı ve emlak avukatları olarak GÖKSEL Hukuk Bürosu’nun gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaştığı başlıca dava türleri şunlardır:

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,
Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,
Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar,
Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.

Soru ve Cevap


Son Yorumlar