Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Suçları Konusunda Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu,
Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları,
Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları,
Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
Müstehcenlik suçu,
İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları,
Bilişim sistemlerinin veya internet araç olarak kullanıldığı diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları.

İnternette Fikri Mülkiyet Hukuku Konuları

Internet ortamında fikri hak ihlalleri,
Marka taklidi (iltibas),
Alan adı uyuşmazlıkları,