Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul avukatı ve emlak avukatları olarak GÖKSEL Hukuk Bürosu’nun gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaştığı başlıca dava türleri şunlardır:

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,
Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,
Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar,
Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.